Regulamin oraz Baza Wiedzy

REGULAMIN dotyczący korzystania ze strony www.amanda.net.pl 

 

Zasady składania Zamówienia:

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wejśc na stronę amanda.net.pl i udać się do zadkładki z formularzem zamówieniowym
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz”  (lub równoznaczny) ;
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
  Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Kup Teraz"
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
  opłacić zamówienie w określonym sposobem płatności.

 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Odbiór osobisty dostępny pod ustalonym adresem

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze
 2. Płatność za pobraniem
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 

Reklamacja i gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są wszystkie Produkty, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Produkty II gatunku nie są objętę gwarancją i mogą zawierać delikatne odchylenia produktu np. w rozmiarze, gramaturze itp.

 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.amanda.net.pl jest Sprzedawca tj. PPHU AMANDA Barbara Kanik.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

 

 

Klauzula RODO

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU AMANDA Barbara Kanik z siedzibą w 43-430 Skoczów, ul. Kępki 24, amanda@amanda.net.pl („Administrator”).
  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:
 • wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń, cele marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę teleinformatyczną, podmioty świadczące usługę archiwizacji, niszczenia dokumentów, marketingowe, tłumaczenia, usługi ochroniarskie, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym jego Klienci oraz podwykonawcy wykonujący usługi na jego rzecz, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, usługi prawne, podatkowe, audytowe, bankowe, ubezpieczeniowe, transportowe.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa podatkowego).
 • Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z Administratorem.
 •  

   

   

   

  >>> BAZA WIEDZY <<<